Läs senare

Flickor med ADHD en glömd grupp

Symptom på ADHD är lika vanliga hos flickor som hos pojkar. Det visar en studie från centrum för klinisk forskning i Västerås.

28 mar 2010

Många flickor riskerar att ses som okoncentrerade eller allmänt ointresserade i skolan då förklaringen kan vara att de har adhd. Det ­menar docent Kent Nilsson som varit med och genomfört studien.
  – Det kanske inte är så att alla flickor som har de här problemen behöver vård och hjälp men en del behöver det. Inom psykiatrin har man sett att flickor som kommit in för ångest och depression inte blivit bra av gängse behandling på grund av att de har adhd i botten, säger Kent Nilsson.
Tjejer med adhd är oftast inte hyperaktiva som killar med adhd. Risken är härmed att flickor med adhd fått fel eller inget extra stöd i de lägre skolåldrarna och att problemen sedan blir för stora när de når tonåren.
  – Flickor lider av koncentra­tions­­stör­ningar och uppmärk­sam­hetsstörningar och då kanske man inte syns i skolan. När man gått igenom låg- och mellanstadiet utan att ha fått den hjälp man behöver så riskerar det att braka ihop i högstadiet för den här gruppen av flickor som kan ha adhd utan att ha fått ­någon diagnos.

Studien i Västmanlands län har gjorts med enkäter som gått ut till 5 300 sjuor, nior och tvåor  i gymnasiet. Ungefär 400 hade symtom som påminner om dem vid adhd, och av dessa var 51 procent flickor.
  – Med specialpedagogik och rätt stöd kan man komma långt med den här gruppen. Det har också betydelse för föräldrarna att till exempel förstå varför deras barn har så svårt att hålla fokus och sitta med läxböcker i mer än 20 minuter. Sen har vi kopplingen till dyslexi, och även här finns det bra stöd med olika dataprogram och ljudböcker.
    Idén till studien i Västmanland väcktes av en läkare som konstaterade att en stor andel av flickorna som kom till BUP inte kunde ges ­effektiv hjälp.
  – Liknande studier om relationen mellan pojkar och flickor när det gäller adhd har inte gjorts tidigare i Sverige. Så jag tycker nog att våra resultat är spännande, säger Kent Nilsson.

ur Lärarförbundets Magasin