Läs senare

Flickor med autism tas inte på allvar

Flickor med autism eller ADHD-symtom tas inte på ­tillräckligt ­allvar. Det visar en ­avhandling från Sahlgrenska ­akademin.

25 okt 2010

Avhandlingen av Svenny Kopp ­handlar främst om hundra flickor som före vuxen ­ålder besökt läkare med anledning av koncentrationssvårigheter och/eller svårigheter med ­social interaktion. Föräldrarna till de här barnen hade oroat sig för sina döttrars beteenden redan under de första levnadsåren. De hade också tidigt sökt hjälp men utan att få en riktig diagnos på flickornas problem, berättar Svenny Kopp.

När flickorna senare fick genomgå en ­detaljerad psykiatrisk och psykologisk undersökning visade det sig att nära hälften hade ­autism och att lika många hade ADHD som huvuddiagnos.

Svenny Kopp dar slutsatsen att flickor med symtom som vid autism eller ADHD inte tas på tillräckligt stort allvar inom sjukvården.

Hon påpekar att det är mycket olyckligt då det idag finns effektiva ­behandlingsmetoder vid autism och ADHD. I alla samhällets ­offentliga verksamheter skulle det behövas mer utbildning om flickor med psykiska ­problem, sociala interaktionssvårigheter och uppmärksamhetsproblem.

ur Lärarförbundets Magasin