Ingår i temat
Föräldrar
Läs senare

Föräldrar söker stöd hos SPSM

FÖRÄLDRAREn femtedel av samtalen till SPSM:s rådgivningstjänst kommer från föräldrar – ett tecken på att stödet till elever med funktionsnedsättningar brister.

16 okt 2018
Fredrik Malmberg,
generaldirektör SPSM. Foto: Olle Melkerhed

Varje år får Specialpedagogiska skolmyndighetens telefontjänst ”Fråga en rådgivare” runt 4 000 samtal. Målgruppen för tjänsten är anställda inom utbildningsverksamhet: lärare, rektorer, huvudmän med flera, men vart femte samtal kommer från en vårdnadshavare. Gemensamt för dem är att de känner en oro för sitt barns situation, konstaterar Fredrik Malmberg, SPSM:s generaldirektör:
– Många frågor handlar om vilket stöd eleven kan förvänta sig, hur skolans metoder ser ut eller hur jag som förälder ska förbereda mig inför ett möte. Även om vi inte kan lösa barnets situation kan vi hjälpa föräldern att sortera tankar och känslor och informera om hur det fungerar i skolans värld.

Är det ett problem att föräldrar ringer er?
– Nej, jag ser det som en del av vårt uppdrag. Alla myndigheter har en serviceskyldighet, som handlar om att ta emot frågor och hänvisa vidare till rätt instans. Vår frågetjänst har ju en väldigt låg tröskel, så det är inte konstigt att vi får så pass många samtal från föräldrar. Det är klart att det vore bättre om de fick svar av dem som jobbar med barnen, eller att skolan gjorde rätt från början, men det är inte alltid att det funkar som man önskar. Jag tror att vår hjälp till föräldrarna i förlängningen ökar elevernas chanser att få rätt stöd. Om vi till exempel underlättar inför ett möte mellan föräldrar och skola, är det bra för båda parter.

Vad tyder det på att föräldrar behöver söka hjälp hos er?
– Att många elever med funktionsnedsättningar har en svår situation i skolan, något som vi redan visste. En stor del av samtalen handlar om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och det är inte heller nytt för oss. Det är inget konstigt att de som brottas med en sådan verklighet söker råd och stöd. Men det är så klart viktigt att vi är tydliga med att ansvaret för eleven ligger hos huvudmannen och skolan.

Många föräldrar som ringer SPSM …

… har en pågående dialog med skolan, men upplever ofta att ”de pratar förbi varandra”.
… har ett barn med en dokumenterad funktionsnedsättning, oftast inom neuropsykiatri eller läs- och skrivsvårigheter.
… vill veta vilket stöd eleven har rätt till. SPSM brukar hänvisa till Skolverkets folder Stödinsatser i skolan.
… tycker inte att åtgärdsprogrammet fungerar.
… är bekymrade över barnets kunskapsutveckling.
… har kontakt med specialpedagog/speciallärare, men tycker att stödet från dem är för begränsat.

Alla artiklar i temat Föräldrar (7)

ur Lärarförbundets Magasin