Läs senare

Förändringens tidevarv

21 okt 2010

Nyligen kom en brittisk forskningsrapport som visar att ADHD har en genetisk förklaring; att orsaken är ett överskott av sällsynta gen­varianter. Kanske kan upptäckten få konsekvenser på lång sikt för att lindra beteendestörningar på grund av ADHD.

Men viktigt i dagsläget är förstås att underlätta för alla som har ­diagnosen. Här finns mycket att göra. Inte minst när det gäller flickor med ADHD. I det här numret av Specialpedagogik presenterar vi en ­rapport från Sahlgrenska akademin. Den visar att flickor med symtom på autism eller ADHD inte blir tagna på allvar av sjukvården.

I ett reportage från Årjäng berättar läraren Inga Magnusson om ­ inkluderande arbetssätt. Hon har arbetat många år både som special­lärare och klasslärare. Hon framhåller att specialpedagogiska lös­­ningar, som fungerar för barn som behöver lite extra stöd och hjälp, ofta fungerar bra också för övriga elever.

En tydlig struktur är helt nödvändig för barn med ­neuropsykiatriska funktionshinder, det underlättar för många barn som är lite sköra och bekymrade, och innebär ingen nackdel för några barn, säger hon.

I skrivande stund lämnar Skolverket förslaget till läroplan för grund­särskolan och träningsskolan till regeringen. Vi redovisar kort vad ­förslaget går ut på i artikeln "Flickor med autism tas inte på allvar", och lär få anledning att återkomma med reportage framöver. Kanske om det nya ämnet teknik.

För att förändringarna ska bli lyckosamma krävs förstås ­utbildade ­lärare i särskolan. Här visar tyvärr undersökningar att många som ­undervisar i till exempel svenska behöver mer utbildning i det ämnet. Utmaningen är nu för låg för många elever i grundsärskolan.

Även den nya läroplanen för grundskolan har tagit form. Färre och tydligare mål är centrala förändringar. Läroplanen ska även innehålla kursplaner för grundskolans ämnen. Under hösten ska Skolverket fastställa kunskapskraven för årskurs 3, 6 och 9.

Nya läroplaner, kursplaner, ämnesplaner och nytt betygssystem innebär att arbetet med implementering måste prioriteras ute i skolorna. Och tiden går fort som vanligt. Redan hösten 2011 ska det ­mesta vara sjösatt.

Har ni exempel, goda eller mindre goda, på hur ­förändringarna ska implementeras på er ­skola så hör gärna av er till oss på tidningen Special­pedagogik.

ur Lärarförbundets Magasin