Läs senare

Förbereder rättsprocess om nationella prov

AKTUELLTDyslexiförbundet ligger i startgroparna för att föra frågan om hjälpmedel vid nationella prov till domstol.

30 jan 2018
Elever får inte använda talsyntes vid de nationella provens läsförståelsedel. Foto: Maskot/TT

”Tvärnit.” Inger Rålenius vid Dyslexiförbundet finner inget annat ord för hur det har gått för förbundet att driva frågan om förutsättningarna vid nationella prov för elever med dyslexi. Det är en av förbundets största skolfrågor.
– Jag dränks i frågor kring elever som inte ges möjlighet att använda hjälpmedel vid nationella prov.

Skolverkets föreskrifter för de nationella proven säger att elever inte får använda exempelvis talsyntes vid delprov som ska pröva läsförståelse. Enligt Inger Rålenius är många forskare och skolor ense med landets olika dyslexiföreningar om att en person med dyslexi ”läser med öronen”, och därmed behöver få texten uppläst. Dessutom definierar Specialpedagogiska skolmyndigheten läsförståelse som ”att förstå det skrivna språket, oavsett vilket läsmedium läsaren använder”.

Ola Linder är jurist, knuten till föreningen Lagen som verktyg. I samarbete med Dyslexiförbundet och ett par antidiskrimineringsbyråer planerar föreningen nu att göra rättssak av de nationella proven. Parterna är i kontakt med flera elever och vårdnadshavare om att lämna in stämningsansökningar mot en huvudman. Ola Linder bedömer att vissa situationer som uppstår vid de nationella proven går att klassificera som diskriminering.
– Om en person med diagnosticerad dyslexi blir fråntagen sina hjälpmedel vid provet är det en stark anledning att undersöka om en kränkning har skett.

Skolverket har i en brevväxling med Malmö mot diskriminering framhållit att en av anledningarna till att hjälpmedel inte är tillåtna, är att de nationella proven kan användas för att upptäcka elevers behov av särskilt stöd.
– Det är rent ut sagt cyniskt. De barnen ska upptäckas med screening, inte vid nationella prov. Proven är till för att visa kunskap, säger Inger Rålenius.

Hon är också kritisk till att regelverket ger elever möjlighet att slippa provet helt och hållet, på grund av särskilda skäl.

Varför ska inte elever med dyslexi få visa sin läsförståelse? frågar hon retoriskt.
Vid denna tidnings pressläggning var det ännu osäkert vilket ärende Lagen som verktyg förmodas driva rättsligt.
– Vi hittar många fall, men av naturliga skäl finns en rädsla att vidta så pass drastiska åtgärder som en stämning. Många drabbade elever går kvar i samma skola som de skulle stämma. Det kan vara en utsatt situation, säger Ola Linder.

ur Lärarförbundets Magasin