Läs senare

Föreslår garanti för tidigt stöd

Det behövs en garanti för att elever får stöd tidigt och att personal med specialpedagogisk kompetens anlitas. Förslaget har lämnats till regeringen.

14 okt 2016

En åtgärdsgaranti för stöd i tidiga åldrar behöver införas i skollagen. Det förslaget finns med i betänkandet från utredningen om en läsa-skriva-räkna-garanti. I förskoleklassen ska en kartläggning göras om språklig medvetenhet och matematiskt tänkande. I årskurs 1 och 3 ska det införas nationella bedömningsstöd i läsning, skrivning och matematik, enligt betänkandet.

De elever som behöver stöd ska garanteras att personal med specialpedagogisk kompetens deltar i analys, planering och uppföljning av åtgärderna. Det stöd som sätts in kan ske i den ordinarie undervisningen och behöver inte utföras av speciallärare eller specialpedagoger. Åtgärdsgarantin föreslås införas 2018.

Utredningen föreslår fortbildning i läs-, skriv- och matematikutveckling för förskollärare, lärare i förskoleklass och lärare i årskurs 1–3. Kompetensutveckling föreslås också för speciallärare och specialpedagoger.

Betänkandet På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik överlämnades till utbildningsminister Gustav Fridolin i slutet av september. Utredare har varit Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet.

ur Lärarförbundets Magasin