Läs senare

Förra numret av Specialpedagogik handlade om nya yrkesgrupper i elevhälsan.

AKTUELLTSaknar du någon i ditt team?

13 okt 2017
Madeleine Järvstråt Foto: Niklas Arevik

Madeleine Järvstråt speciallärare i matematik, Dackeskolan i Mjölby:

– Nej, jag saknar ingen grupp. Vi som är med är professionella. Vi har syv med i teamet och vi kan få ytterligare stöd från centrala elevhälsan.
Vad är största utmaningen för er elevhälsa?
– Att börja jobba förebyggande. Just nu känns det som att vi räddar upp. Vi jobbar för att få lärarna att ändra inställning på gymnasiet, att det inte handlar om att riva av en kurs. Många lärare är vana vid att det har varit ungefär samma nivå i grupperna, men i dag är det mer splittrat.

Sophie Rogver Foto: Niklas Arevik

Sophie Rogver specialpedagog, Vårboskolan i Burlöv:

– Skolläkaren skulle kunna vara med ibland. Och logoped skulle vi säkerligen behöva.
Vad är största utmaningen för er elevhälsa?
– Vi behöver hitta en tydligare inriktning, genom att exempelvis fokusera på tillgänglighetsmodellen. Vi har börjat att arbeta med en forskargrupp där vi inkluderar all personal. Temat är multimodalitet, så att lärarna ska kunna arbeta med bilder och anpassa undervisningen efter eleverna och utifrån vad forskningen säger.

Fredrik Eckerud Foto: Niklas Arevik

Fredrik Eckerud specialpedagog, Slestadsskolan i Linköping:
– Vi har börjat fundera kring vad en arbetsterapeut skulle kunna tillföra, och vi kommer att få in en arbetsterapeutstudent som gör sin slutpraktik hos oss.
Vad är största utmaningen för er elevhälsa?
– Vi arbetar aktivt med vår elevsyn, att utan pekpinnar göra personalen medveten om vad de har för elevsyn och vilka konsekvenser det får. Jag tror att den kompensatoriska synen generellt är ganska utbredd. Den leder till att vi tänker in lösningar som åsidosätter eleverna.

ur Lärarförbundets Magasin