Läs senare

Förskolan får fortbildning i specialpedagogik

Förskolechefer och förskollärare behöver bli bättre på att stötta barn i behov av särskilt stöd, anser regeringen och anslår 120 miljoner kronor till kompetensutveckling.

14 sep 2011

– Vi kan inte vänta med att sätta in hjälp till dem som behöver i årskurs åtta och nio utan hjälpen måste in tidigt. Förskollärare och andra i förskolan blir bättre och bättre på att upptäcka de barn som behöver särskilt stöd, men då måste de också ha kunskap i hur man ger detta särskilda stöd, säger förskoleminister Nyamko Sabuni till Sveriges Radio Ekot.

Utöver specialpedagogisk kompetens ska satsningen också räcka till fortbildning i hur man följer upp och utvärderar förskoleverksamheten. Fortbildningen ska ske under de närmsta tre åren och innefatta uppemot 10 000 studieplatser, rapporterar Ekot.

Bakgrunden till satsningen är den nya skollagen, där förskolan har blivit en egen skolform. Förskolans reviderade läroplan sätter också tydligare mål för barnens utveckling inom bland annat språk, matematik och teknik. Dessa nyheter ställer nya krav på förskolepedagogernas kompetens, resonerar regeringen.

Skolverket får uppdraget att utforma utbildningarna tillsammans med lärosätena.

ur Lärarförbundets Magasin