Ingår i temat
Bedömning för alla
Läs senare

”Fråga eleven och forma undervisningen efter svaret”

25 okt 2015

Formativ bedömning förbättrar elevhälsan, menar specialpedagogen Helena Wallberg. Hur går det till?

– Elevhälsa börjar i klassrummet, och det är där vi måste börja med det mesta. Formativ bedömning och återkoppling handlar om att ge ledning och stimulans. Det har varje elev rätt till, enligt skollagen. Men vi prövar inte det fullt ut, i stället börjar vi väldigt ofta i det som inte fungerar, säger Helena Wallberg.

Vad kan stimulans vara?

– Att ta tillvara elevens intresse och utforma sin planering efter det. Då krävs det formativ bedömning för att ta in information från eleven och forma undervisningen utifrån den. Fråga eleven: hur jobbar du, hur löser du den här uppgiften?

Varför gör inte lärare så här hela tiden?

– Vi pratar om individen men tänker på gruppen. Läraren tycker sig inte kunna vara nära alla 30 elever i klassen samtidigt. Det är klart att det inte går att återkoppla till 30 elever individuellt på samma gång. Men man kan punktmarkera några varje lektion. Eller återkoppla till hela gruppen samtidigt.

Vad är första steget för den som vill jobba med formativ bedömning?

– Jag lät mina elever skriva dagbok efter lektionerna och reflektera över vad de hade gjort och hur det gått. Från början handlade reflektionerna om lektionen varit kul eller tråkig. Jag började göra meningar som de fick avsluta: ”Det här kan jag” eller ”Tre saker jag skulle vilja göra”. Då fick jag mer information om eleverna. Det blev en dialog och jag tror det skapade tillit.

Vilken är specialpedagogens roll?

– Specialpedagogen är jätteviktig för att stötta lärarna i att utveckla formativ bedömning och återkoppling. Om du har en grupp där det är svårt på olika sätt, då finns det inget annat än formativ bedömning som fungerar. Skolan måste hela tiden arbeta med att ta beslut, följa upp, ta nya beslut och följa upp.

Formativ bedömning med matriser, fungerar det för alla?

– Matrisens innehåll måste utformas så att eleverna förstår syftet och innehållet. Det kräver konsten att ställa frågor. Jag har träffat föräldrar till ganska små barn som har fått hem Skolverkets kunskapskrav och där eleven ska sätta sig och tänka vad hon eller han behöver jobba med. Det blir väldigt abstrakt. Formativ bedömning handlar om att jag ställer frågor för att jag verkligen vill veta vad som fungerar för var och en. Men det är viktigt att ha matriser där man bryter ned kunskapskraven. Det blir som en checklista över uppgiftens innehåll.

Elever som har svårt att reflektera eller analysera, hur långt kan man komma med formativ bedömning då?

– Det kan gå alldeles utmärkt för elever inom autismspektrat att analysera – om man ställer frågan på ett annat sätt. Man får pröva sig fram, man kan inte ge en öppen fråga till en elev inom autismspektrat. Det är en ledarskapsfråga tycker jag, säger Helena Wallberg.

Fakta

Namn: Helena Wallberg

Yrke: Magister i specialpedagogik, gymnasielärare och konsult i skolutveckling.

Aktuell: Med boken Återkoppling för utveckling – från förmedling till handledning. Förra boken hette Formativ bedömning i praktiken – från förmedling till förståelse.

Bloggar på: www.specialpedagogen.wordpress.com

ur Lärarförbundets Magasin