Läs senare

Framtidstro hos skoldatateken

Över 80 procent av skoldatateken tror att de kommer att finnas kvar i framtiden, visar en enkätundersökning.

15 Feb 2015

Bild: Thomas Fröhling.
Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har frågat företrädare för skoldatatek i 150 kommuner hur de ser på verksamhetens framtid. Omkring 67 procent tror att verksamheten kommer att fortsätta i samma omfattning som i dag, 16 procent tror att den kommer att utökas medan bara 17 procent tror att verksamheten kommer att krympa eller försvinna helt.De som ser positivt på framtiden för det egna skoldatateket pekar på att skolorna efterfrågar deras tjänster samt att nya arbetsuppgifter och målgrupper hela tiden tillkommer.

Det största hotet mot verksamheten är enligt enkätsvaren att beslutsfattare i kommunerna inte ser behovet av skoldatatek och inte inser vinsterna med verksamheten.

Enkäten visar också att en av fyra skoldatatek saknar specialpedagog eller speciallärare. Stefan Bonn, samordnare för it i lärande på SPSM, tror att många kommuner haft svårt att hitta personer med kompetens i både specialpedagogik och it. Samtidigt är en sådan dubbel kompetens en fördel, menar han.

– Ja, för att förstå vad elever med funktionsnedsättningar har för nytta av de olika verktygen, säger Stefan Bonn.

ur Lärarförbundets Magasin