Läs senare

Frånvaron ökar för elever med autism

AKTUELLTMer än hälften av alla elever med autism har frånvaro från skolan på grund av bristande stöd. Det visar en ny medlems-enkät från Autism- och Aspergerförbundet.

Nicklas Mårtensson kräver riktat stöd. Foto: Christina Teuchler

Allt fler elever med autism stannar hemma från skolan på grund av att deras behov inte tillgodoses. 52 procent av de nära 2 000 medlemmar som har besvarat Autism- och Aspergerförbundets enkät uppger att deras barn har varit frånvarande av det skälet. Det är sex procentenheter mer än förra enkäten 2016. Det finns flera orsaker, enligt Nicklas Mårtensson, förbundssekreterare på Autism- och Aspergerförbundet.
– Man har anpassat skolan till en genomsnittlig elev. Skolorna måste rikta bättre stöd till den här gruppen.

Påverkas siffrorna av att fler elever med autism numera går i grundskola i stället för särskola?
– På marginalen gör det nog det. För många hundra av våra medlemmar har det varit för-ödande. Men det finns mycket annat som påverkar, som att många kommuner har lagt ner mindre undervisningsgrupper och att de nya kunskapskraven är för övermäktiga för många elever med autism.

Bara 45 procent av eleverna med autism i grundskolan når lägsta godkända betyget E i svenska, engelska och matematik. Vad i de nya kunskapskraven är svårt för den här gruppen elever?
– Ofta är abstraktionsnivån för hög. Exempelvis kan det vara svårt för en 11-årig flicka att sätta sig in i hur Churchill tänkte och agerade, en vuxen politiker i en annan tid och annan kultur.

Vad skulle ni vilja se för mer konkret stöd i skolan?
– Mindre grupper, mer anpassade läromedel, lektionsplanering som ger en högre grad av förutsägbarhet och mer visuellt stöd.

Nicklas Mårtensson efterlyser också mer kunskap om autism i lärarutbildningarna.

Så gjordes enkäten

Demoskop har genomfört undersökningen på uppdrag av Autism- och Aspergerförbundet. 1 921 medlemmar med barn i åldern 2-21 år har intervjuats genom en webbenkät.

ur Lärarförbundets Magasin