Ingår i temat
Lön & karriär
Läs senare

Frihet och högre lön – men kolla avtalet noga

Lön & karriärHyrlärarföretag lockar med höga löner – minst 50 000 i månaden. Men det finns några saker du ska tänka på innan du tar anställning, råder Lärarförbundets ombudsman Jens Ranta.

26 mar 2019
Illustration: Saga Bergebo

Det första man ska fråga sig innan man skriver på ett kontrakt är om företaget har kollektivavtal. Det säger Lärarförbundets ombudsman Jens Ranta. Fråga om arbetsgivaren är med i organisationen Almega kompetensföretagen. I dag är de flesta hyrlärarföretag med där och har ett kollektivavtal med Lärarförbundet.

Utöver ett fackligt avtal ska man vara noga med att prata om grundläggande förutsättningar för tjänsten.

– Det företag du är anställd hos har arbetsmiljöansvar, men i någon mening kommer även skolan dit du är uthyrd att vara en viktig aktör, säger Jens Ranta.

När det gäller uthyrning av specialpedagoger och speciallärare hoppas Jens Ranta att företaget erbjuder långsiktiga anställningar.

– Det är ytterst angeläget för att man ska få en reell chans att påverka.

Är man medlem i Lärarförbundet har man rätt till samma stöd av facket som alla andra medlemmar – oavsett var man är anställd. Men om företaget inte har kollektivavtal är det viktigare att tänka på hur anställningsavtalet är utformat. Jens Rantas råd är att man ringer Lärarförbundets telefonjour Kontakten och går igenom sitt avtal. Man kan också få stöd inför löneförhandlingen.

En annan sak man ska diskutera med bemanningsföretaget är vad som händer om det inte fungerar med chefen.

– Vad händer om en person inte klickar riktigt? Man måste veta om klausulen finns att rektorn kan byta ut inhyrd personal. Här kan det finnas godtycke jämfört med i en vanlig uppsägningssituation.

Skulle det här kunna innebära att det blir svårare att kritisera arbetsgivaren?

– Potentiellt sett ja. Men jag har inte fått indikationer på att det är så i praktiken. Bristen på kompetens gör att både inhyrare och skolor vill se till att det blir bra för alla inblandade. Det ligger också i allas intresse att man vågar göra sin röst hörd om saker behöver förändras., säger Jens Ranta.

Mikael Forsberg är specialpedagog och en del av Lärarförbundets styrelse. Han är lite kluven till fenomenet hyrlärare och tycker personligen att det verkar svårt att vara uthyrd, eftersom yrket handlar om att bygga långsiktiga relationer.

– Vi jobbar med skolledning, organisation och elevhälsa. Det bör man se längre på än en termin i taget. Det tar tid att bygga upp tillit och förtroende som ny.

Mikael Forsberg jobbar själv som specialpedagog i Gävle kommun och har förståelse för att man kan vilja vara bemanningsanställd för att uppleva större frihet och högre lön.

Alla artiklar i temat Lön & karriär (8)

ur Lärarförbundets Magasin