Läs senare

Funktionellt om funktioner

RECENSIONLåt dig inte skrämmas av 350 sidor med pytteliten text. Den här boken är en användbar guide med en given plats i skolan, skriver Margot Zakariasson.

29 maj 2018

Nyligen läste jag en intervju med författaren och beteendevetaren Linda Jensen. Hon har skrivit denna forskningsbaserade guidebok till lärare om vad de bör tänka på för att inkludera elever med autism och adhd i skolan.

Under intervjun berättar Jensen att intentionerna med boken är att läsaren ska bli duktig på att möta elever med autism och adhd. Det hjälper sedan till i mötet med alla andra elever. Alla gynnas när vi skapar en skola med allt högre inkluderingskompetens – en skola som förstår hur eleverna i den fungerar och som vet hur nedsatta funktioner kan kompenseras.

När jag först bläddrade i boken verkade den inte särskilt tillgänglig med sina 350 sidor och liten text. Jag är glad att jag trots det fortsatte att läsa. Linda Jensen har en dotter med diagnosen autism. Det ger orden trovärdighet och är, enligt henne, bakgrunden till att hon skrivit boken.
Författaren beskriver femtio nedsatta eller annorlunda funktioner som kan försvåra
skolvardagen för elever med adhd och autism och ger svar på frågorna: Varför behövs funk-
tionen? Vad händer när den är nedsatt? Hur fungerar hjärnan vid olika former av funktionsnedsättningar och hur ska vi kompensera?

Jensen förmedlar en förståelse för att det är funktionerna vi ska kompensera för, inte diagnosen. En fallgrop är att utgå ifrån att eleven kan men inte vill och psykologen Ross Greenes ord ringer i mina öron: ”Barn gör rätt om de kan!”

Författaren menar att det finns två vägar för oss om vi vill få elever att lyckas där de i dag misslyckas. Vi kan sänka kraven vi ställer på eleverna eller öka elevernas funktion genom rätt stöd. Det viktigaste är struktur och rutin i klassrummet.

Framgångsrikt förhållningssätt enligt Linda Jensen: Bli medveten om elevernas styrkor och använd dem. Hantera vägran med lyhördhet och besvara kaos med lugn.

Dessa elevers svårigheter handlar ofta om samspelet med andra. Boken innehåller därför pedagogiska idéer om stöd för eleverna i deras samspel med skolans övriga elever och personal.
Inkluderingskompetens vid adhd & autism har en given plats i skolan och jag vill varmt rekommendera den till all personal, inom alla skolformer. Jag arbetar som specialpedagog i gymnasieskolan och kommer definitivt att använda boken som en kunskaps- och idébank men även i handledande och utbildande syfte.

ur Lärarförbundets Magasin