Läs senare

Ger många aha-upplevelser

Hur skapas bra övergångar? Det är kärnfrågan i
denna bok som handlar om övergångar mellan förskola
-förskoleklass-grundskola. Specialpedagogen Margot Christiansen har läst den.

21 apr 2015


Författaren, Helene Lumholdt, skriver målande om passager, broar, vadställen och gångtunnlar som ska hjälpa oss helskinnade från en sida till en annan, samtidigt som de bär på risker. Hon sätter likhetstecken mellan dessa och mentala övergångar på vägen mot nya upplevelser. Många barn får leva i ovisshet inför förändringar och vuxna kan ibland häpna över barns förmåga att anpassa sig. Det är inte så självklart att koppla insomningssvårigheter, klängighet, koncentrationssvårigheter eller rastlöshet till en förändring som har inträffat, kanske långt tidigare. Ibland blundar de vuxna. Det kan vara svårt att ta till sig signalerna eftersom detta ställer krav på åtgärder som av olika orsaker kan vara svåra att sätta in.
Ett av kapitlen handlar om barn med utvecklingsstörning, barn med annorlunda utveckling, som ska igenom en passage från förskola till förskoleklass eller från förskoleklass till grundskola. Det är föräldrarnas val vilken skolform de vill sätta sitt barn i. Lagen säger att barn får tas emot i grundsärskolan fast föräldrarna säger nej, om det finns starka skäl med tanke på barnets bästa. Enligt Jenny Wilder, forskare inom området, är det ovanligt att så sker. Lyckligtvis, menar jag, eftersom det är otroligt viktigt att ha föräldrarna med på tåget och som pedagog ha deras förtroende.

Jag som jobbar som lärare i grundsärskola, inriktning träningsskola, kan lätt överföra tankegångar från boken till de elever som finns i min grupp, även om dessa ungdomar är på väg över till gymnasiesärskolan. Det är samma mekanismer som gäller.

Personer, barn som vuxna, som inte begriper vad som händer runt omkring dem, behöver någon som förbereder och förklarar, någon som ger dem redskap att hantera det som sker. Därför är det viktigt att vi lägger ner mycket kraft på att förbereda eleverna på det som kommer att ske. Naturligtvis utifrån de individuella behoven. På detta sätt bygger vi en stabil bro som hjälper eleven över till det nya.

Jag tycker att författaren har lyckats bra med att få med olika aspekter och infallsvinklar och blev överraskad över hur många perspektiv det finns på övergångar.

Boken gav mig, som jobbar i grundsärskolan, många aha-upplevelser. Därför tror jag att många som arbetar med barn och ungdomar har behållning av att läsa den. Alla kommer, någon gång, att behöva hjälp med utmanande övergångar. Då är det viktigt att det finns vuxna som kan stötta.
  

 

 

ur Lärarförbundets Magasin