Läs senare

Ger ny och tydlig bild av speciallärarens roll

RECENSIONSpeciallärrarens roll i skolan kan skifta stort, från uppdrag i elevhälsoteamet till kvalificerad samtalspartner och skolutveckling. En viktig profession som inte får glömmas bort, skriver specialpedagogen Monica Mattsson.

04 dec 2018

Många är de som någon gång funderat över skillnaden mellan speciallärare och specialpedagoger. Det syns exempelvis ofta i platsannonser där man inte riktigt vet vad som är vad och därför söker båda på en gång. I sociala medier dyker det med jämna mellanrum upp diskussioner kring rollerna. Många försöker finna vad som skiljer dem åt, för att göra det tydligare, i stället för att se på det som förenar. I boken Att vara special­lärare får vi fördjupa oss i tio perspektiv på special­läraryrket med fokus på dess två ämnesspecialiseringar språk, skriv, läs respektive matematik. Det hänvisas genomgående tydligt till examensförordningen då det är den som reglerar innehållet i den utbildning dessa lärare har valt att fördjupa sig i.

Det finns texter som tar upp speciallärarens roll i elevhälsoteamet och i mötet med elever med särbegåvning. Det handlar om skolutveckling och speciallärarens roll som kvalificerad samtalspartner. Det är aktuella frågor som många pedagoger funderar kring och speciallärarens roll blir tydligare tecknad allt eftersom jag tar mig igenom boken.

Intressant läsning som gör att min egen bild av special­lärarens profession förändras.

Barbro Bruces texter ger en viktig inramning när hon sätter in specialläraren i ett sammanhang i dagens skola men också ritar upp en riktning för hur rollen kan utvecklas ännu tydligare i framtiden. Det handlar inte längre om en lärare som plockar ut elever till ett litet rum vid sidan av för att traggla läsning utan en funktion som är viktig på individ-, grupp- och organisationsnivå om vi bara gör det möjligt i våra skolor. Särskilt intressant blir det i Peter Barrys kapitel om special­lärarens roll i det förebyggande och främjande arbetet med nyanlända, då detta är outforskad mark där många skolor fortfarande famlar efter en hållbar organisation.

Boken är intressant läsning som gör att min egen bild av speciallärarens profession förändras. Det är en viktig profession som vi inte får tappa bort i skolan.

Att vara speciallärare
Barbro Bruce (red)
Gleerups

ur Lärarförbundets Magasin