Läs senare

Gymnasieelever får sällan stöd

Många gymnasielärare anser att deras elever får för lite stöd när de behöver det. Det visar en enkätundersökning från Lärarförbundet.

20 feb 2015

Undersökningen, som SVT tagit del av, visar att nästan fyra av tio gymnasielärare tycker att de elever som är i behov av särskilt stöd inte får det i tillräcklig utsträckning.

Två av tio tycker att de får det i ungefär hälften av fallen. Endast var tjugonde lärare – 6 procent – uppger att eleverna alltid får lämpligt stöd.

Många elever går därmed mot en mycket osäker framtid, menar Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

– De ungdomar som inte fullföljer gymnasieutbildningen löper dubbelt så stor risk att hamna i arbetslöshet, säger hon till SVT.

Att politikerna insett vikten av tidigt stöd räcker inte, fortsätter Johanna Jaara Åstrand.

– Vi kan inte lämna eleverna på gymnasiet i sticket, säger hon.

Knappt 1 000 gymnasielärare besvarade enkäten. Lärare som arbetar på introduktionsprogrammen – där stödbehovet ofta är större – ingår inte.

ur Lärarförbundets Magasin