Läs senare

Hälften av speciallärarna pensioneras inom tio år

Nästan hälften av speciallärarna och specialpedagogerna går i pension inom tio år. Det kommer att drabba eleverna med de största behoven.

18 sep 2015

Lärarförbundet har tagit fram nya siffror över hur många lärare som beräknas gå i pension inom tio år. Det rör sig om lärare som är 55 år eller äldre.

Störst blir lärarbristen för speciallärare och specialpedagoger. Här är nära hälften över 55 år och i vissa län är läget ännu värre.

– När speciallärarna saknas så drabbar det eleverna med de allra största behoven, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett pressmeddelande.

Hon betonar att alla lärare är felavlönade i förhållande till andra likvärdiga grupper. Värst är det för speciallärarna och specialpedagogerna som har dubbel högskoleutbildning.

För gruppen gymnasielärare kommer en tredjedel att pensioneras inom tio år samtidigt som elevkullarna kommer att öka i gymnasieskolan.

När det gäller samtliga lärargrupper är det Gotland, Jämtland och Norrbotten som har den äldsta lärarkåren. Här är en tredjedel 55 år eller äldre. I Stockholms län är andelen nästan lika hög.

ur Lärarförbundets Magasin