Läs senare

Hallå där

AktuelltGunilla Salo, samordnare för telefontjänsten Fråga en rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

av Elisabeth Cervin
27 jan 2017
27 jan 2017

Vad frågas det mest om?

– Vanligast är frågor om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De står för en femtedel. I slutet av terminen kom också mycket frågor om prov, bedömning och undantagsbestämmelsen – eller pysparagrafen. Jag tror och hoppas att fler och fler känner till bestämmelsen och vill använda den rätt.

I vilket skede ringer man till er?

– Ofta har man pratat om saken på skolan, men känner sig inte trygg med hur man ska gå till väga. Ibland skulle jag vilja att man ringer i ett tidigare skede. Betyg och bedömning bör man ju tänka in redan i planeringen av undervisningen.

Någon fråga som stuckit ut?

– Vi är förvånade över att så många gymnasieskolor ringer. De frågar mycket om anpassning av undervisningen. Det är upprörande att lärare på gymnasiet upptäcker att elever inte läser bra. Det verkar finnas svårigheter med överlämningen från grundskolan till gymnasiet, och det är olyckligt. Men framför allt är jag positiv till att så många skolor visar att de verkligen vill anpassa lärmiljön så att elever ska känna sig delaktiga.

ur Lärarförbundets Magasin