Läs senare

Hallå där

AKTUELLTHassane Kardoud, lärare på Österlens folkhögskola och student på specialpedagogprogrammet vid Högskolan Kristianstad.

11 maj 2017
Foto: Inga Johansson 

Du har skrivit en uppsats om specialpedagogers arbetsrum. Varför?
– Under mina vfu blev jag  intresserad av valet av arbetsrum, och platsen för det. Det speglar vad specialpedagogen har för tankar om specialpedagogik.
Vilka olika arbetsrum finns?
– Jag har valt att beskriva två extremfall. Sophie som har en öppen verkstad bland de andra undervisningssalarna, och Stephanie som har ett eget kontor i en annan byggnad. Sophie betonar samarbete och spontanitet. Elever och lärare kommer och går i hennes rum. Stephanie motiverar sitt isolerade rum med att hon behöver lugn och ro för att prata med elever och lärare, och för att jobba med skolutveckling. Hennes rum visar att hon lägger vikt vid expertrollen.
– Både Sophie och Stephanie är medvetna om arbetsrummets betydelse för inkludering, men de har gjort olika prioriteringar. Hur ska ditt arbetsrum se ut?
– Jag vill jobba med en öppen verkstad, men med avsatt tid för enskilda samtal, reflektion, handledning. Jag vill inte heller hävda mig som expert. Frågan om stöd ägs av alla.

ur Lärarförbundets Magasin