Läs senare

Hallå där,

AKTUELLTLars Ohly, tidigare partiledare för Vänsterpartiet och ny ordförande för Funktionsrätt Sverige, som i maj bytte namn från Handikappförbunden.

01 sep 2017
Lars Ohly

Varför tackade du ja till att bli ordförande för Funktionsrätt Sverige?
– Jag har svårt att tänka mig en mer meningsfull sysselsättning än att arbeta för ett samhälle som inkluderar alla. Det är en spännande period då vi byter namn och lägger det gamla begreppet handikapp på historiens skräphög. I stället pratar vi om rättigheter för människor med funktionsnedsättningar och om att bygga bort de hinder som finns i samhället.
Vilka frågor ser du som viktigast?
– Just nu ser vi stora hot mot personlig assistans och de personer som är beroende av lagen om service och stöd till vissa funktionshindrade, LSS. Som paraplyorganisation försöker vi arbeta brett med frågor som våra medlemmar är intresserade av. Det gäller inte minst skola och utbildning.
Hur ser du på rollen som ordförande?
– Till viss del formar jag den själv, men jag har också tittat på hur mina företrädare har gjort. Det handlar till stor del om opinionsbildning gentemot beslutsfattare. Vi ska också göra våra frågor kända hos allmänheten och jag är säker på att vi kan luta oss mot en bred känsla av solidaritet bland väldigt många människor.

ur Lärarförbundets Magasin