Läs senare

Hallå där…

AKTUELLTInti Chavez Perez, som skrivit boken Jag och du, om sex och samlevnad för nyanlända.

13 okt 2017
Inti Chavez Perez Foto: Anna Svanberg

Varför behövs en sådan här bok?
— Av forskningen vet vi att den här gruppen är särskilt utsatt när det gäller sexuell ohälsa, sexuella övergrepp och förtryck i hemmet. Det finns en större risk att deras sexuella rättigheter hotas, därför är det extra viktigt med sex- och samlevnadsundervisning. Min bok förklarar bland annat hur Sverige är strukturerat kring sexualitet och relationer genom lagar.
Som sexualupplysare möter du många nyanlända ungdomar. Vilken är den vanligaste frågan du får?
— Det är mycket funderingar kring kroppen. Till exempel om onani är skadligt. Många kommer från länder där skolan aldrig i livet skulle berätta hur ett barn blir till, så det finns
kunskapsluckor som inte är så vanliga bland elever som är uppvuxna i Sverige.
Hur bemöter du frågorna?
— Sex och samlevnad är ett kunskapsämne och då gäller det att redovisa fakta på ett så neutralt sätt som möjligt. Det gäller också att möta eleverna där de befinner sig just nu så att de känner igen sig. Min erfarenhet är att många nyanlända längtar efter någon form av kontakt, det behöver inte vara sex.

ur Lärarförbundets Magasin