Läs senare

Hallå där…

AKTUELLTAnna Bengtsson, specialpedagog på Spekerödskolan, som varit med och startat den nya tankesmedjan Specialpedagoger för skolutveckling.

30 jan 2018
Anna Bengtsson, specialpedagog på Spekerödskolan

Varför behövs tankesmedjan?
– Vi ser hur enskilda specialpedagoger kämpar för att få göra det de är utbildade för. Riktningen verkar gå åt motsatt håll när stort fokus hamnar på åtgärdande insatser på individnivå. Det är resursslöseri att inte låta specialpedagogen vara en del i skolans övergripande skolutvecklingsarbete. Om hen förväntas lösa här- och nu-situationer förändras inte verksamheten på sikt.
Varför är inte speciallärarna med?
– Vi är inte experter på speciallärarnas kompetens. Men vi ser att speciallärarna också har börjat föra sin talan mer, och det tycker vi är jättebra! Det finns absolut inte någon motsättning mellan yrkesprofessionerna, tvärtom.
Vilka är era huvudfrågor?
– Vi vill få till en ändring i styrdokumenten så att specialpedagogisk kompetens innebär utbildning till specialpedagog eller speciallärare samt ett förtydligande av vad dessa funktioner innebär. Kunskap om specialpedagogens kompetens behöver också komma in i rektorsutbildningen.

Fotnot: Du hittar gruppen på Facebook

ur Lärarförbundets Magasin