Läs senare

Hallå där,

AKTUELLTAnnelie Karlsson, special-pedagog och förälder till barn med särskilda behov.

29 maj 2018

Du är en av dem som i höstas drog i gång kampanjen #rörinteminkeps. Vad handlar den om?
– Att visa på rätten till anpassningar och en tillgänglig miljö. Kepsen skärmar av intryck och är ett billigt och enkelt hjälpmedel, som personen som behöver den oftast väljer själv. Den är också omdiskuterad eftersom vi har så mycket seder och bruk och föreställningar om att det är ohyfsat att ha keps inne, till exempel. Det finns ofta regler i de miljöer med mycket intryck, som restauranger och matsalar, där kepsen kan göra störst nytta.
Vad har ni fått för reaktioner?
– Det har varit mycket positivt. Vi märker också hur många på skolor och olika LSS-verksamheter som säger att ”där jag jobbar, så är det förbjudet”. Vi har också fått en del skolor som har bestämt sig för att ändra på regeln, när de förstår att kepsen kan vara ett enkelt hjälpmedel. Sen finns det så klart folk som tycker att vi ska lära alla att uppföra sig och att träna personer i stället för att låta dem ha anpassningar.
Dröm ett par år framåt. Vad har hänt då?
– Då hoppas vi att skolor, LSS-verksamheter och olika offentliga miljöer har byggt bort regler mot keps och gjort mer anpassningar och en mer tillgänglig miljö över huvud taget. Det handlar om mycket annat än kepsen – den är en symbol.

ur Lärarförbundets Magasin