Läs senare

Han stegar hellre än kliver

31 maj 2015


Fredrik Ahlén liknar skolutveckling vid bantning. Att den måste få ta tid för att den ska bli framgångsrik. Steg för steg, inte genom snabba chockdieter. Nu ger han ut en ny bok om detta, Hellre små steg än stora kliv.
 

Vad handlar den om?

– Om skolutveckling i en inkluderande riktning, om hur vi ska få fler elever att lyckas i skolan. Min kärnfråga är hur man ska nå alla elever samtidigt som de befinner sig på så många olika nivåer.

 

Varför skrev du den?

– Boken har varit mitt eget sökande efter svar, kan man säga. De senaste tre åren har jag föreläst och fortbildat lärare, och under den tiden har jag samlat på mig frågor som jag velat få svar på.

 

Du har en magisterexamen i specialpedagogik och nu är du biträdande rektor på en kommunal F-6-skola?

– Det stämmer. I ungefär tio års tid arbetade jag som speciallärare/specialpedagog på Svalnäs terapiforum och Magelunge där jag undervisade elever i behov av särskilt stöd. Men för fyra månader sedan tog jag steget och bytte jobb.

 

Hur kommer det sig?

– Jag har jobbat mycket med inkluderingsfrågor. Från att ha jobbat med elever i mycket små grupper, med elever som inte kan gå i vanliga skolan, så tänkte jag att nu skulle jag vilja testa och se om jag kan tillämpa mina teorier i praktiken.

 

Vad är det som driver dig?

– Att få vara kreativ. Jag älskar att skapa och hitta på saker. Så har det alltid varit. I min yrkesroll är jag en sådan som kläcker idéer och försöker entusiasmera andra.

 

Vad är det svåra i ditt jobb?

– Mitt nya jobb är ju fortfarande rätt så färskt … Men det är nog alla mål som krockar och konkurrerar med varandra. Hur man ska prioritera, vad man ska satsa på – det är det som är det svåra i skolans värld. Det är väldigt utmanande, men samtidigt svårt.

 

Särskilt i den arbetsledarroll du har nu?

– Ja, så känns det. Och jag är livrädd för att jag ska fastna bakom skrivbordet. Därför tänker jag att jag måste komma ut på skolgården och i övriga verksamheten så ofta som möjligt. Träffa elever och skolpersonal, vara där det händer saker – det är sådant som ger mig energi. Då mår jag bra på jobbet!

Fredrik Ahlén

Ålder: 39 år.

Yrke: Författare, föreläsare och biträdande rektor på Snättringeskolan i Huddinge.

Bakgrund: Grundskollärare, magisterexamen i specialpedagogik. Har lång erfarenhet av arbete med utsatta elever.

Bor: Lägenhet i Stockholm.

Familj: Frun Therese och barnen Nils och Malva, 7 och 11 år.

Fritidsintressen: Matlagning och att umgås med familjen.

ur Lärarförbundets Magasin