Läs senare

Hårda fakta om kön och lön

Speciallärare & specialpedagogDet finns fler män bland speciallärarna men specialpedagogerna tjänar lite bättre. Så här säger statistiken om vad som skiljer och förenar de två yrkesgrupperna.

28 maj 2018

Manliga specialpedagoger – en raritet?

Önskar du dig en manlig specialpedagog som kollega? Var beredd på att leta lite bland arbetsplatserna. I grundskolan är bara 7 procent av specialpedagogerna män. Något vanligare är manliga speciallärare, som står för 11 procent av gruppen. På gymnasiet stiger andelen manliga specialpedagoger och speciallärare till 13 respektive 19 procent.

Lika gamla

Med en medelålder på 51 år hör speciallärarna till de äldsta yrkeskategorierna i skolvärlden. Specialpedagogerna är faktiskt precis lika gamla. Det är bara den lilla gruppen lektorer som har en högre medelålder – 52 år.

Fördel specialpedagoger i kommunala löneligan

Specialpedagoger tjänar 38 194 kronor i månaden, medan medellönen bland speciallärare
stannar på 37 570 kronor. Siffrorna gäller kommunalt anställda och för november i fjol.

Speciallärare väger tyngst i grundskolan

I landets grundskolor jobbar drygt 4 700 speciallärare och strax under 4 000 specialpedagoger. På gymnasiet tippar i stället vågskålen över åt specialpedagogernas håll med siffrorna 952–467 det här läsåret.

Så många tog examen

Läsåret 2016/2017 kunde 448 lyckliga kvittera ut en speciallärarexamen efter
avslutad vidareutbildning. Samtidigt blev 365 färdiga specialpedagoger.

96 %

Så stor andel av alla som jobbar som specialpedagoger i grundskolan har en pedagogisk högskoleexamen. Motsvarande siffra för speciallärarna är 92 procent. Andelen tillsvidareanställda är också något lägre bland speciallärarna.

Källor: Skolverket, UHÄ, partsgemensam lönestatistik.

 

Alla artiklar i temat Speciallärare & specialpedagog (8)

ur Lärarförbundets Magasin