Läs senare

”Härligt positiv energi i handledningsgruppen”

Raoul ElebringHandledning, psykologprat på lunchen och uppföljning av pedagogiska kartläggningar. Och så avslutning på gymmet. Så ser en vanlig dag i specialpedagog Raoul Elebrings liv ut.

Raoul Elebring

Raoul Elebring
Ålder: 59 år.
Gör: Specialpedagog i Järfälla. Jobbar i barn- och elevhälsans skolstöd. Även lärare på kurser om specialpedagogik vid Stockholms universitet och konsult.

 07.04  Jag tar pendeltåget från mitt hem vid Södra station. Restiden använder jag till att läsa aktuell litteratur och forskning eller lyssna på någon podcast om skolfrågor. Foto: Raoul Elebring
 08.17  Handledning på Tallbohovskolan med mellanstadiets arbetslag. Det finns en härligt positiv energi i den här gruppen. Vi utgår ifrån ett material som jag har varit med om att ta fram tillsammans med en produktionsgrupp från Stockholms universitet. Det gjordes i samband med att vi producerade en av Skolverkets två moduler för specialpedagogik: Inkludering och skolans praktik. Det är intressant att få arbeta med den i praktiken och se hur artiklarna, filmerna och handledningssamtalen ger ett stöd för lärarna att utveckla undervisningen och göra den tillgänglig för alla elever. Foto: Raoul Elebring
10.30  Efter en halvtimmes promenad är jag framme i Järfällas vackraste och nyaste skola, Herrestaskolan, i utkanten av ett köpcentrum. Socialpedagog Åsa Davidsson och jag har under fyra år hållit i olika utbildningar inom det specialpedagogiska fältet. Att jobba tillsammans med andra professioner är både roligt och stimulerande och gör insatserna bättre. I dag ska vi hålla i en utbildning som handlar om att möta alla elever på fritidshemmet. Foto: Raoul Elebring
12.15  Dags för lunch med Anna Carin Gran Ekstrand, skolpsykolog. Lunchen ägnar vi åt intressanta samtal om psykologutredningar i skolan och hur elevens kognitiva styrkor och svagheter kan översättas till pedagogik. Vi pratar naturligtvis om mycket annat också. Vi har ju rast!
13.15  Efter lunch är det dags för uppföljning av två lärares pedagogiska kartläggning på Aspnässkolan. Deltagarna är från vänster specialpedagog Lena Ngoda, biträdande rektor Anna-Maria Alevras och specialpedagog Sylwia Baginski. Genom årens lopp har jag sett många pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram där elevens perspektiv för det mesta bara syns som ett kryss i en ruta. På Aspnässkolan har man i stället gjort den pedagogiska kartläggningen tillsammans med eleven i form av ett ömsesidigt samtal. Fokus ligger på att både lärare och elev ska få syn på lärandet. Ett konstruktivt arbetssätt! Foto: Raoul Elebring
16.30  Dagen avslutas med ett pass på Crossfit Eken. Fem gånger fem marklyft på 130 kilo. Prova gärna! De sista blir tunga. Träning har alltid varit en förutsättning för att jag ska kunna fungera bra i mitt yrke! Foto: Raoul Elebring

 

 

 

ur Lärarförbundets Magasin