Läs senare

Hela dagen är viktig

08 dec 2014

Bild:Jonas Berggren.Struktur, arbetsro och tidigt stöd. Det är lite av grunden för att så många elever som möjligt ska klara målen i skolan och utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar. Begreppen har också blivit centrala i skoldebatten på senare tid.

Den här skolmiljön finns tyvärr inte alltid. Brist på utbildad personal, avsaknad av speciallärare och stora klasser försvårar för alla elever att lyckas. Allra värst är nog situationen på eftermiddagen. Jag tänker på fritidshemmen.

 

I det här numret presenterar vi en enkät där fritidspedagoger har fått svara på frågor om särskilt stöd. Fram tonar en bild där barnens behov eller deras olika diagnoser plötsligt skulle försvinna när det är dags för fritids. Åtta av tio fritidspedagoger svarar att deras fritidshem saknar resurser, som personal, fungerande lokaler och hjälpmedel, för att möta barn i behov av särskilt stöd.

Specialläraren Elisabeth Claesson i Laholm arbetar på fritidshemmet två eftermiddagar i veckan. Hon talar om vikten av att barnen blir sedda under hela dagen.

 

Lärarförbundet har nyligen avslutat sin kongress. Jag har på kort tid fått lyssna på tal av utbildningsminister Gustav Fridolin och statsminister Stefan Löfven. Centrala budskap var att satsa mer på tidigt stöd, att öka läraryrkets attraktivitet och att verka för en mer jämlik skola.

På kongressen valdes också Lärarförbundets nya ordförande. Det är Johanna Jaara Åstrand, grundskollärare från Örnsköldsvik.

Så nu ser vi fram mot ett spännande 2015. Men först väntar en härligt vilsam julhelg.

ur Lärarförbundets Magasin