Ingår i temat
Bedömning för alla
Läs senare

Hjälpmedel skapar frustration

22 okt 2015

Bild: SPSM.Elever saknar hjälpmedel och är frustrerade över hur de digitala läromedlen fungerar – eller inte fungerar. Det visar en rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, som handlar om delaktighet som en förutsättning för lärande. Studien bygger på intervjuer med elever med funktionsnedsättning på 30 skolor i landet.

– Delaktighet i undervisningen har koppling bland annat till betyg. Om eleven inte fått de anpassningar som krävs är det klart att det påverkar bedömningen, säger Tove Söderqvist Dunkers, utvecklingssamordnare på spsm och en av rapportförfattarna.

Delaktighet delas in i sex delar för att kunna ringa in vad som är hinder för eleven: tillhörighet, tillgänglighet, sammanhang, erkännande, acceptans och engagemang.

– Det kan vara så att man har all tillgänglighet, men inte är accepterad av klassen, eller av läraren. Då räcker tillgängligheten inte till för att man ska vara delaktig, om eleven inte trivs blir det svårt med måluppfyllelsen, säger hon.

Varje år är det nästan 13 000 elever som inte går ut grundskolan med godkända betyg. För en del beror det på att de inte fått rätt stöd, enligt Tove Söderqvist Dunkers. Det framgår tydligt av berättelserna i rapporten, menar hon. Hur många av de 13 000 som har någon funktionsnedsättning går dock inte att säga.

– Men det borde leda till att skolorna börjar titta på sin lärmiljö. Man kan inte tänka att ”bara den eleven kan få komma till Bup” eller ”bara vi kan få en utredning eller diagnos”, säger hon.

Rapporten från SPSM heter Delaktighet – ett arbetssätt i skolan.

ur Lärarförbundets Magasin