Läs senare

Hon ska utreda elevhälsan

AKTUELLTRegeringen har tillsatt en ny utredning om elevhälsa och stöd. För Åsa Karle är det viktigt att få input från specialpedagoger och speciallärare.

01 sep 2017
Åsa Karle Foto: Olle Melkerhed

Stödet brister i många skolor och en hög andel elever i årskurs nio når inte kunskapsmålen. Det är bakgrunden till en ny utredning om elevhälsan och hur stödet i skolan kan organiseras och förbättras. Åsa Karle, regionchef på Specialpedagogiska myndigheten, ser fram emot att gå till botten med frågan.
– Jag är glad att få möjligheten att lyfta fram det som fungerar.

I slutändan handlar det om organisation, kompetens och resurser. Det kan se väldigt olika ut på olika skolor, men vi vill gärna hitta några gemensamma nämnare för när det fungerar väl.

Arbetet kommer att börja med en kartläggning av det som redan är gjort. Åsa Karle vill också ha många samtal med personal ute i verksamheterna.
– Specialpedagoger och speciallärare är ju oerhört viktiga i skolans organisation och elevhälsan. Det är viktigt att få input från dem som arbetar operativt.

Vad är din förhoppning att utredningen ska ge?
– Jag hoppas att vi kan visa vad man som huvudman och skolledare behöver göra för att få stödet och elevhälsan att fungera bra. Och att det som fungerar också ger långsiktiga konsekvenser för elevernas resultat.

I dag ska det finnas ”specialpedagogisk kompetens” inom elevhälsan. Kommer du att föreslå ett krav på utbildade specialpedagoger?
– Den frågan kan jag inte uttala mig om än. Det blir jättespännande att se hur elevhälsans sammansättning ser ut där man har lyckats. Och det ingår i direktiven att vi kan
föreslå lagändringar.

Utredningen ska vara klar senast den 20 januari 2019.

ur Lärarförbundets Magasin