Läs senare

Hoppfullt om lärares relationskompetens

RecensionRelationer är viktiga i skolans värld – och kompetensen går att träna upp. Specialpedagoger är särskilt skickade att handleda kollegor i ämnet, enligt en ny bok.

26 mar 2019

Lärares relationskompetens. Vad är det? Hur kan den utvecklas?

Jonas Aspelin

Liber

Mycket i skolans värld handlar om relationer och vi är nog många som använder begrepp som relationskompetens utan att närmare ha funderat över vad vi egentligen menar och vad det betyder i praktiken.

I denna bok går Jonas Aspelin noga igenom begreppet och ger förklaringar väl förankrade i tidigare forskning. Goda relationer inte är något som kommer av sig självt utan något som vi måste uppmärksamma och fundera över hur vi ska kunna utveckla hos oss själva och i kollegiet.

Det komplexa med relationskompetens blir tydligt i Aspelins bok men det känns också hoppfullt att man faktiskt kan arbeta med att utveckla detta. Aspelin visar att man kan uppmärksamma relationskompetensen hos lärarstudenter genom att beskriva en studie han genomfört i ämnet. Han ger också förslag på hur en fortbildningsinsats på en skola skulle kunna se ut.

Specialpedagogen med sin utbildning i handledning skulle kunna vara en lämplig person att arbeta med kollegornas relationskompetens, menar han. Boken ger mersmak att fortsätta med fördjupning i ämnet. Boken hade gärna fått innehålla fler beskrivningar av övningar att genomföra i samtalsgrupper men kanske får någon annan ta vid och skapa en sådan bok.

ur Lärarförbundets Magasin