Läs senare

Hur många kollegor har du?

av Gertrud Svensén
11 maj 2017
11 maj 2017

Specialpedagogik är avgörande för att skapa ett likvärdigt skolsystem. Det slår Skolkommissionen fast i sitt slutbetänkande, som presenterades för några veckor sedan. Kommissionen poängterar också att det är just lärare med specialpedagogisk vidare-utbildning som behövs för att tillgodose elevernas behov.

Men här blir det problem – för antalet specialpedagoger och speciallärare är
långt ifrån tillräckligt. Vi har kartlagt hur bristen ser ut över landet. Värst är det i
storstäderna, där varje specialpedagog eller speciallärare ska täcka behoven bland många hundra elever.

Först om tio år tros antalet utbildade specialpedagoger och speciallärare vara i fas med behoven. Så länge kan varken ni eller era elever vänta. Redan i dag måste den som vill vidareutbilda sig kunna göra det med vettiga villkor – och få en lön efter examen som avspeglar yrkets komplexitet och grad av ansvar. Och alla, både nya och gamla i yrket, måste få rimliga förutsättningar att göra ett bra jobb. Hur många elevers behov är det till exempel möjligt för en enskild
specialpedagog eller speciallärare att täcka? På vår webb, specialpedagogik.se, kan du se hur läget är i just din kommun. Räcker du och kollegorna till? Hur gör ni för att svara upp mot behoven? Hör gärna av dig till oss och berätta!

Till sist …
… säger vi grattis till Erica
Jacobson, som fick pris för bästa illustration på Fackförbunds-
pressens dag! Vinnarbilden publicerades i Specialpedagogik nr 2/16.

 

ur Lärarförbundets Magasin