Läs senare

I verktygslådan

05 nov 2013

Bild: Svanthe Harström.
Ordet verktyg har smugit sig in i skolans vokabulär. Vi talar om pedagogiska verktygslådor, lärverktyg, alternativa verktyg och så vidare. Enkelt uttryckt skräddarsyr vi lösningar utifrån elevernas behov, ofta med hjälp av it-baserade produkter. Vi skriver oss till läsning genom datorer och surfplattor, vi lyssnar på texter i Daisyspelare, vi kalkylerar i våra smarta telefoner, för att tillgodose elevernas olika lärstilar.
Föreställ er ett multifunktionellt pedagogiskt verktyg som inte är it-baserat! Något som ändå täcker in många delar av lärandet och som kostar en bråkdel av det vi i dag spenderar. Det skulle täcka in de flesta områden: ordförråd, grammatik, kategorier, lägesbegrepp, antalsuppfattning, tid, relationer, livsfrågor, genus, samarbete, logik …

Framför allt skulle verktyget inbjuda till dialog och socialt samspel ”in real life”, och därmed utgöra ett komplement till alla skärmlösningar som gör oss (ursäkta?) alltmer inåtvända och upptagna.

Jag vet att det finns. Barnen i årskurs F-5 använder det gärna, ja, de nästan tjatar om att få arbeta med det! Jag blir en deltagare av fantastiska skeenden. Med hjälp av mina öppna frågor utvecklas alla möjliga förmågor. Jag får tillgång till elevernas tankar på ett unikt sätt.

Vi räknar och sorterar, benämner och beskriver, vrider och vänder på ord och begrepp, talar om besvärliga situationer och försöker hitta bra lösningar. Jag får lära mig ord på andra språk och eleverna får använda alla sina språk, även de estetiska och musikaliska.

Ibland händer det att berättelser växer fram som får mig att häpna, som vi ofta kan bygga vidare på och senare skriva ner. Verktyget används enskilt, på tu man hand och ibland i mindre grupper.

Det bästa är att verktyget används med stor lust i lärandet! Jag vågar säga att det täcker in de flesta av de förmågor som läroplanen vill att eleverna ska utveckla i de lägre årskurserna. Det står på en hylla i ögonhöjd inne i mitt rum på skolan. Det kallades förr för dockskåp.

Nu har eleverna döpt om det till Bergsgatan 93, en plats där lärande på hög nivå äger rum.

ur Lärarförbundets Magasin