Läs senare

Kollegialt lärande är till för eleverna

Recension”Framtidens skola finns förmodligen närmare än du tror!” konstaterar en ny bok om kollegialt lärande. Margot Zakariasson har läst.

27 maj 2019

Kollegialt lärande – resan mot framtidens skola

Ann-Christine Wennergren och Ulf Blossing

Studentlitteratur

Det finns forskning om fortbildning som visar att kollegialt lärande har större effekt än professionella föreläsningar. Men för att kollegialt lärande ska bli hållbart och framgångsrikt behöver hela skolans verksamhet granskas och förbättras, menar författarna Ann-Christine Wennergren och Ulf Blossing, som båda forskar om skolors förbättringsarbete. De vill med denna bok bidra till en fördjupad teoretisk och praktisk förståelse av begreppet kollegialt lärande, och visa på vinsterna med att bygga ett långsiktigt samarbete på alla nivåer i skolsystemet.

Kollegialt lärande är till för eleverna. Därför uppstår enligt författarna en märklig situation när eleverna sällan ges möjlighet att på riktigt delta i samtalen. Men elever behöver lära sig att delta, och därför behöver lärare undervisa om och med delaktighet.

Författarna har förvånats över anglo­saxisk skolutvecklingslitteraturs genomslagskraft i Sverige, hur kommuner betalar stora pengar till föreläsare från andra sidan jorden, och menar att svensk forskningslitteratur är dålig på att formulera konkreta budskap om framgångsrik skolutveckling. Det är något de själva vill ändra på, och i avslutningen uppmanar de: ”Spana inte för länge eller för långt bort. Framtidens skola finns förmodligen närmare än du tror!”

ur Lärarförbundets Magasin