Läs senare

Kommun döms för osäker ramp

AKTUELLTVara kommun döms för bristande tillgänglighet i en skola. Det är första gången som den nya diskrimeringsgrunden prövas i domstol.

01 sep 2017
Skolans ramper saknade skyddsräcken och hade fel lutning. Foto: Johnér

Ramperna in i skolan var bristfälliga. Skyddsräcken saknades, lutningen var fel, avlastnings-ytan för liten framför dörren. En pojke i rullstol fick ta risker för att komma in på sin skola.

Nu har Vara kommun, skolans huvudman, dömts av tingsrätten att betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till eleven för att inte ha åtgärdat tillgänglighetsproblemen i tid.
– Den här domen är viktig eftersom den understryker att en skolmiljö måste vara anpassade för elever med funktionsnedsättning, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på diskrimineringsombudsmannen, DO, i ett uttalande.

Det är det första målet som DO driver till domstol sedan diskrimineringsgrunden bristande tillgänglighet infördes i lagen 1 januari 2015. Under 2015 fick DO in 85 anmälningar om bristande tillgänglighet i skola och förskola, året efter 61 stycken. Flera av anmälningarna har resulterat i tillsynsbeslut, där DO har konstaterat att det kan ha förekommit diskriminering. Men endast ett fall har alltså prövats i domstol.

Varför har ni inte drivit fler fall till domstol?
– Det handlar om vilken roll do som myndighet har. Vi ska vara vägledande och genom att utreda fler fall och komma med tillsynsbeslut är vi det, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på do.
En domstolsprocess kan också ta mycket längre tid, vilket gör att den drabbade eleven då får vänta länge på besked och på att eventuella brister åtgärdas, påpekar Clas Lundstedt.

ur Lärarförbundets Magasin