Läs senare

Kommuner missar elever med språkstörning

AKTUELLTMånga kommuner har dålig koll på elever med grav språkstörning, visar en undersökning i tre län. Nu ska läget i hela landet kartläggas.

30 jan 2018
Marie Tiedemann

Enligt en tidigare utredning finns det omkring 10 000 elever i grund- och gymnasieskolan som har en grav språkstörning. spsm har nu undersökt hur det ser ut med utbildningsalternativ, kompetens och stödbehov för dessa elever i 33 kommuner i Stockholm, Uppsala och på Gotland.

Två av tre kommuner tycker att de centralt har ganska eller mycket god kunskap i frågor om behov, anpassningar och stöd för elevgruppen. Men många ser att även om kunskaperna finns centralt i en kommun, behöver de fördjupas och spridas längre ut i organisationen, till exempelvis skolledare och förskolechefer.

Samtliga svarande såg behov av det stöd som spsm erbjuder och många ville ha hjälp att utveckla kompetensen. ”Vi tar tacksamt emot allt stöd vi kan få då det är svårt för en specialpedagog att möta behovet på 29 grundskolor”, svarar till exempel en skolhuvudman.

Överblicken verkar brista på många håll. På frågan ”Finns det kunskap på central nivå om hur många elever med grav språkstörning det finns i kommunen och var dessa befinner sig i skolsystemet?” svarade 48 procent av huvudmännen nej. Ytterligare 12 svarade att de inte vet, eller att frågan inte är relevant.

Rapporten presenterades på ett seminarium i Stockholm i december. Där deltog bland and­ra Marie Tiedemann, rektor på Brageskolan i Sollentuna, en resursskola för elever med språkstörning. Skolan tar emot elever från flera kommuner och Marie Tiedemanns bild är att många elever hittas för sent.
– Där tror jag att vi famlar. De kan uppfattas som blyga och kanske har svårigheter med den kognitiva förmågan. Det finns en stor okunskap om tecken på grav språkstörning, sa hon.
Under året ska SPSM kartlägga situationen för elever med grav språkstörning i hela landet. Bland annat ska man undersöka vilka olika grundskole- och gymnasiealternativ som finns för elevgruppen.

ur Lärarförbundets Magasin