Läs senare

Kräver åtgärder för bättre arbetsmiljö

AktuelltPressad arbetsmiljö, med svårighet för personalen att ta rast, har lett till att Lärarförbundet ber Arbetsmiljöverket att ingripa mot gymnasiesärskolan i Gävle.

av Elisabeth Cervin
26 mar 2019
26 mar 2019

I höstas började flera elever med större behov av omsorg i den aktuella gymnasiesärskolan. Arbetsuppgifterna har blivit tyngre, både fysiskt och psykiskt, enligt anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Det beror på det förändrade elevunderlaget och att arbetsgivaren inte var ute i god tid med att förändra i lokaler, organisation och verksamhet, säger Anna Wilund Nordlund, Lärarförbundets huvudskyddsombud, som tillsammans med Lärarnas Riksförbunds ombud har lämnat in begäran om åtgärd till Arbetsmiljöverket.

Personalen saknar tid för återhämtning. Under sina raster måste de finnas i närheten av eleverna och vara beredda att kliva in.

– Det definierar inte vi som en rast, säger Wilund Nordlund.

Skolledningen genomförde under hösten åtgärder i den fysiska miljön. De fackliga ombuden krävde en tidsplan över fler planerade arbetsmiljöåtgärder. Ledningens svar gällande den fysiska miljön var i huvudsak tillfredsställande, enligt ombuden. Däremot saknades insatser kring bemanning, organisation och den psykosociala arbetsmiljön:

– Därför valde vi att gå vidare till Arbetsmiljöverket. Vi väljer att se myndigheten som en hjälp i det här arbetet, säger Anna Wilund Nordlund.

ur Lärarförbundets Magasin