Läs senare

Kreativa uppgifter lyfter matten

FORSKNINGFärre instruktioner och mer självständigt tänkande. Det gör att mattekunskaperna stannar längre.

13 dec 2016

notis-6-16Att få konstruera lösningen själv ger betydligt bättre resultat än övningar där lösningen redan
är given. Det visar Mathias Norqvists avhandling där han har studerat 300 elevers tankegångar i samband med en matematikuppgift.
Eleverna, som gick i gymnasiet, fick se en modell där tretton tändstickor bildade fyra kvadrater. Därefter skulle de ta reda på hur många tändstickor som behövdes för att skapa 30 likadana kvadrater. Formeln de behövde var (y=3x+1). Hälften fick den i förväg, hälften var tvungna att komma fram till den själva. För den senare gruppen fastnade kunskaperna bättre, visade ett minnestest några veckor senare.
Majoriteten av eleverna gick på naturvetarprogrammet och hade goda matematikkunskaper. Men resultatet av forskningen visar att de elever som hade svårast för ämnet också hade störst nytta av de kreativa uppgifterna.
Avhandlingen heter Om matematiska resonemang – att få veta eller att få upptäcka och lades fram vid Umeå universitet.

ur Lärarförbundets Magasin