Läs senare

Kritik mot hyllad skola

Nossebro skola har fått kritik av Skolinspektionen för rutinerna kring särskilt stöd och extra anpassningar.

06 dec 2015

Skolan i Essunga kommun är känd som en spjutspets för inkludering. Bakgrunden är att Nossebro skola för tio år sedan började förbättra resultaten avsevärt genom att lyfta in de specialpedagogiska resurserna i klassrummen.
Nu visar en granskning från Skolinspektionen att det finns åtgärdsprogram som är ett år gamla. Det framgår inte heller om eleverna enligt dagens regler ska ha särskilt stöd eller extra anpassningar.

– Det handlar om ett par elevärenden. Eleverna får extra anpassningar, som de ska ha, men vi har missat att ändra i själva dokumentationen. När kartläggningen gjordes för dessa elever fanns ju inte det nuvarande systemet där man skiljer mellan olika stödnivåer, förklarar skolans rektor Tina Ljungsberg.

Hon tycker att den nya uppdelningen mellan extra anpassningar och särskilt stöd med åtgärdsprogram är bra.

– Men jag skulle önska att det fanns lite mer tydlighet i regelverket om när anpassningar inte längre räcker och de behöver övergå till att bli särskilt stöd.

ur Lärarförbundets Magasin