Läs senare

Lärare efterlyser resurser till stöd

13 okt 2017

Resurser och kunskap om särskilt stöd kommer högt på prioriteringslistan när Lärarförbundet inom ramen för Medlemsdialogen har ställt frågor till sina medlemmar. 49 procent önskar mer resurser till särskilt stöd. Det är det tredje vanligaste svaret på frågan ”Vad skulle du helst vilja förändra i din arbetssituation?” Högst på önskelistan (65 procent) står ”Jag vill ha mer tid för planering och uppföljning”, följt av ”Jag vill ha mindre barn-/elevgrupper” (53 procent).

Även på frågan ”Vad tycker du är viktigast för att varje barn/elev/student ska utmanas, utvecklas och lära?” hamnar resurser till särskilt stöd i toppskiktet, ihop med mind­re elevgrupper samt en lugn och trygg miljö.

Och när medlemmarna bedömer vad de behöver kompetensutvecklas i, så svarar de flesta särskilt stöd, it och digitala verktyg.

ur Lärarförbundets Magasin