Läs senare

Lärares samtal gynnar matten

Elever med svårigheter i matematik gynnas av att få problemet belyst från olika håll. Detta kan ske genom kollegialt lärande, visar en studie vid Stockholms universitet.

16 dec 2014

Bild: Joanna Hellgren.Studien bygger på intervjuer med åtta lärare som använt sig av modellen Lesson- och Learning studies i matematikundervisningen. Arbetet har bidragit till ett nytt sätt att se på undervisningen, elevers lärande och behov av stöd.
Margareta Enoksson, som gjort studien, tycker att det var förvånande att en så relativt enkel form av kompetensutveckling, som att träffas på den egna skolan och diskutera undervisning och lärande med sin närmaste kollegor, går på djupet både till innehåll och form.

Lärarna i studien lyfter fram elevernas olikheter som en resurs. Elever med svårigheter i matematik gynnas eftersom de får problemet belyst från olika håll. De elever som har lätt för matematik får en djupare kunskap. Margareta Enoksson beskriver lärarnas nya förhållningssätt som att det är undervisningsinnehållet som är i behov av särskilt stöd, inte eleverna.

Studien gjordes som en uppsats på avancerad nivå inom speciallärarprogrammet.

ur Lärarförbundets Magasin