Läs senare

Lärarförbundet: Skärp lagen!

Ett kryphål i lagen bidrar till att skolor saknar special-pedagoger. Täpp igen det, tycker Lärarförbundet.

15 mar 2016

I elevhälsan ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Men specialpedagogerna är inte lika tydligt inskrivna. Kapitel 2, paragraf 25: Det ska ”finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av special-pedagogiska insatser kan tillgodoses”.

Foto: Mikael Johansson– Denna skrivning är problematisk eftersom det går att tänja på begreppet kompetens, säger Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet.

När skollagen öppnar för möjligheten att välja bort specialpedagogen eller specialläraren är det inte så märkligt att många gör det, resonerar hon. Det kan också leda till att skolledningen överlåter ansvaret på någon som har gått en kortare utbildning i specialpedagogik eller skaffat sig kompetens på annat sätt. Lärarförbundet vill att skollagen skärps så att det framgår att det ska finnas en lärare med specialpedagogisk examen i elevhälsan.

Men någon skärpning av lagen är inte på gång, enligt utbildningsminister Gustav Fridolin (mp):

Foto: Fredrik Hjerling– Anledningen till att det står så i lagen är inte att det skulle finnas mindre behov av specialpedagoger än skolsköterskor, utan för att man inte har velat föreskriva exakt hur skolorna ska organisera det specialpedagogiska stödet. Specialpedagogerna ingår ofta i elevhälsoteamet, men de kan också tillhöra ett specialpedagogiskt team.

Är det ett problem om skolor väljer bort specialpedagoger för att lagen gör det möjligt?

– Ja, om det är så, är det ett problem. Tillgången på specialpedagoger och speciallärare antyder att det är så. Det var inte tänkt att sättet att formulera sig i lagen skulle få de här konsekvenserna.

Gustav Fridolin framhåller att regeringen kommer att göra en ”översyn av hela det särskilda stödet” under sin mandatperiod. Men först måste andra utlovade reformer, såsom läsa-, skriva-, räknagarantin, slutföras.

ur Lärarförbundets Magasin