Läs senare

Lärartidningar behövs mer än någonsin

av Gertrud Svensén
16 okt 2018
16 okt 2018

Visst skrevs det en och annan debattartikel om kepsar. Visst fanns de politiker som krävde mobilförbud. Men det blev inte riktigt så illa i valrörelsen som jag befarat: att enkla politiska lösningar skulle appliceras på svåra pedagogiska frågor som måluppfyllelse och inkludering. Med facit i hand kan jag konstatera att det mesta drunknade i bruset av andra ämnen. En ny rapport från medieinstitutet Fojo visar att lag och ordning var det ämne som från årsskiftet fram till valdagen bevakades flitigast i medierna, följt av vård, arbetsmarknad och integration. Bara 5 procent av nyhetsinslagen handlade om skolan. Men om man tittar på vilka frågor som väljarna tycker är viktigast ser rankningen annorlunda ut: där hamnar lag och ordning först på plats 5, medan skolan rankas som andra viktigaste frågan, efter vården.

Det här glappet är intressant, eftersom det ena hänger ihop med det andra. Om medierna rapporterar mest om kriminalitet kan det gynna partier som har tydliga lösningar på det problemet. Andra partier missgynnas av att deras profilfrågor försvinner i medierapporteringen.

Tidningen Specialpedagogik har under drygt 25 år bevakat speciallärares och specialpedagogers yrkesfrågor. Tillsammans med ytterligare sex tidningar som Lärarförbundet ger ut hjälper vi till att fylla ut hålen i medierapporteringen om skolan. Att det är absolut nödvändigt råder det ingen tvekan om.

ur Lärarförbundets Magasin