Läs senare

Låt eleverna få syn på förmågorna

Kan man motivera elever med färgkodade kort? Special­pedagogen Marie Nilsson Nordfors ger tipset i nya boken Lära för livet – motiverande undervisning i särskolan.

12 sep 2019
Foto: Mikael M Johansson

En röd tråd i boken är något du kallar ”fem förmågor”, kan du berätta mer om dem?

– Allt har sin grund i ”förmågecirkeln”, som jag upptäckte på en föreläsning med Susanne Weiner Ahlström från Lärarfortbildning för några år sedan. Den utgår från läroplanen och gör det väldigt tydligt vilka förmågor det egentligen är som eleverna ska utveckla i skolan och i förlängningen också i livet: ansvar, samarbete, kreativitet, reflektion och kommunikation. Varje förmåga har en egen färg i cirkeln och jag tänkte att ”gud, det här måste vi jobba med hos oss”.

Marie Nilsson Nordfors

Ålder: 57 år.

Bor: I Sollentuna.

Gör: Specialpedagog, förstelärare, föreläsare och författare.

Aktuell: Med boken Lära för livet – motiverande undervisning i särskolan.

Hur använder du förmågorna i din undervisning?

– Jag har färgkodat fem olika förmågekort efter tårtbitarna i cirkeln, adderade en bild på varje kort och plastade in. Dem använde jag sedan varje gång vi jobbade med någon av förmågorna. Det funkade verkligen, eleverna tog till sig det. Jag hade en elev som identifierade sig så mycket med den kreativa förmågan, som har färgen orange, att hon ofta bar kläder i den färgen.

Varför ville du skriva en bok om det här?

– Jag har hållit i en hel del föreläsningar på det här området och blev kontaktad av en förläggare som frågade om jag var intresserad. Jag kände att det kunde vara kul att få sammanfatta allt det jag brinner för och bestämde mig för att tacka ja.

En tes du driver starkt i boken är att det är så viktigt att skapa en förståelse hos eleverna för vad de förväntas lära sig. Varför?

– Det är först när eleven själv förstår vad den förväntas lära sig som den kan bli motiverad och verkligen lär sig någonting. Känner man som elev ingen motivation går det helt enkelt inte.

ur Lärarförbundets Magasin