Ingår i temat
Vem platsar i teamet?
Läs senare

Logoped med rätt att lära ut

SAMARBETESofia Häägg är utbildad logoped men blev headhuntad till en tjänst som specialpedagog på en grundskola. Där handleder hon lärare, förbättrar tillgängligheten och håller lektioner med enskilda elever.

01 sep 2017
I ny roll. Man kan vara pedagogisk utan att vara lärarutbildad. Det anser logopeden Sofia Häägg som numera jobbar som specialpedagog. Foto: Alexander Mahmoud

Det råder stor brist på såväl specialpedagoger som speciallärare och skolorna ser sig om efter andra yrkesgrupper som kan fylla luckorna. I jobbannonser ser man skolor som söker en ”specialpedagog alt. logoped” eller ”specialpedagog/arbetsterapeut”. Fristående Vibyskolan i Sollentuna annonserade efter en specialpedagog men fick inget napp och rekryterade i stället logopeden Sofia Häägg.
– Jag jobbade deltid som skollogoped på en annan skola och Vibyskolan ringde mig och erbjöd en heltidstjänst som jag tackade ja till.

På anställningskontraktet står det logoped/specialpedagog. Men själv har Sofia Häägg använt titeln speciallärare eftersom det bättre beskriver vad hon gör på skolan.
– Det har varit mycket lektioner eller behandlingar med enskilda elever, ofta med fokus på tal och språk eller läs och skriv eftersom jag är logoped.

Men i fortsättningen ska hon jobba mindre med enskilda elever och övergå till att arbeta på organisationsnivå. Det är vad hennes nya rektor vill och det stämmer bättre med den tjänst hon är anställd på.
– Jag kommer att jobba med handledning av pedagoger för att förbättra tillgänglig-
heten och inkluderingen i klassrummen genom till exempel bildstöd och checklistor.

Sofia Häägg kommer att ansvara för årskurserna F–5, men på skolan finns också
två speciallärare som jobbar med de äldre eleverna.

Själv tycker hon inte att man behöver en lärarutbildning för att klara den tjänst som hon har.
– Som logoped arbetar du också mycket med att lära ut. Och du behöver inte vara pedagogisk bara för att du har en lärarutbildning. Det handlar mycket om personlig lämplighet.

Men kan du tillräckligt om skolans läroplan och kunskapsmålen?
– Jag tillhör ett arbetslag och får del av mina kollegors tankegångar i de frågorna. Sedan har jag inte huvudansvaret för läroplansfrågor utan det är läraren som har den biten. Det blir mer att lärarna säger ”Vi måste göra det här – vad kan du tillföra?”

Så lärarna ifrågasätter dig inte för att du saknar lärarutbildning?
– Nej, de tycker att det är en tillgång att jag är logoped och ser mig som ett komplement till den kunskap som redan finns på skolan.

Vad tycker du om att det står logoped/specialpedagog på ditt anställningskontrakt?
– Egentligen vore det bättre om skolan anställde en logoped och en specialpedagog i stället för att jag ska göra både och. Det skulle också synliggöra behovet av logopeder i skolan.

Christine Elm, tillförordnad rektor på Vibyskolan, skulle gärna anställa både logoped och specialpedagog men hon beskriver det som ”helt omöjligt” att rekrytera specialpedagoger och speciallärare i dagsläget. Hon tycker att Sofia Häägg tillför värdefull kompetens med sin logopedbakgrund och tror att hon kommer in i de didaktiska frågorna efter hand.
– Sofia kan göra mycket i form av screeningar och utredningar. Vi fortbildar henne hela tiden och ser till att hon ingår i sammanhang där man diskuterar sådant som kunskapskraven.

Logopeder är ju duktiga på språksvårigheter men vad händer om lärarna behöver hjälp med andra hinder för elevers lärande?
– Vi har en bred kunskap i elevhälsoteamet där bland annat rektor, logoped, speciallärare och kurator ingår, säger Christine Elm.

Alla artiklar i temat Vem platsar i teamet? (7)

ur Lärarförbundets Magasin