Läs senare

Lyft och likvärdighet i budget

AKTUELLTMiljarder till utsatta skolor och specialpedagogiskt lyft. Det är några nygamla förslag i regeringens budget.

13 okt 2017
Gustav Fridolin tror på likvärdighetsbidraget. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Den enskilt största skolnyheten i höstbudgeten är att regeringen sjösätter det statliga bidraget som Skolkommissionen föreslog i våras. Nästa år ska 1,5 miljarder kronor betalas ut till skolor efter socioekonomiska kriterier. Från 2020 ska det årliga stödet uppgå till sex miljarder kronor. Bidraget ska följas upp, så att det får önskad effekt: ökad likvärdighet och bättre kunskapsutveckling.

Pengarna är nya, och tas alltså inte från andra bidrag, påpekade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) och tillade:
– Det här är den bästa dagen i mitt politiska liv.

Ett annat förslag som konkretiseras är läsa-skriva-räkna-garantin. Regeringen vill att den ska börja gälla 1 juli 2018 och även omfatta förskoleklassen. Regeringen avsätter också pengar för att göra förskoleklassen obligatorisk.

Dessutom förlängs lärarlyftet 2, läslyftet och det specialpedagogiska kompetenslyftet. Huvudmännen får ökade medel för att göra bättre överlämningar av elever, i hopp om att minska frånvaron.

ur Lärarförbundets Magasin