Läs senare

Maltes fråga ställs igen

Malmö mot diskriminering har reagerat på eleven Malte Aspelunds kritik mot de nationella proven.

13 maj 2016

Kommer du ihåg 12-åriga Malte Aspelund från förra numret av Specialpedagogik? Han har dyslexi och skrev till Skolverket att det är orättvist att han inte får använda sina hjälpmedel på nationella prov.Nu har Malmö mot diskriminering, Mmd, också skrivit till Skolverket och frågat om myndigheten anser att reglerna är förenliga med diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet.

– Det blir helt fel om Skolverket går ut med riktlinjer till skolorna som gör att de försätter elever i situationer där de blir utsatta för diskriminering. Att skriva ett prov utan sina hjälpmedel är diskriminering, säger Johanna Ingemarsson, jurist på Mmd.

Alternativet för Malte blev att få texten uppläst och sedan få provet ogiltigförklarat. Är det okej?

– Nej, ska man som 12-åring få tillbaka ett prov och höra att de andra kunde få så många poäng, men du kunde bara få så många för du har dyslexi? Skolans

uppdrag utifrån tillgänglighetslagstiftningen är ju att kompensera för elever med funktionsnedsättning så att de får en situation som är jämförbar med andra elevers. 

Skolverket bekräftar i sitt svar till Mmd att eleven inte kan få text uppläst i det delprov som ska pröva förmågan att ”läsa med flyt”. Det strider inte mot diskrimineringslagen, anser Skolverket. Mmd är inte nöjt med svaret och kommer att framföra frågorna på nytt.

ur Lärarförbundets Magasin