Läs senare

Många frågor om dokumentation

Hur ska skolan dokumentera de extra anpassningarna? Det är en av de vanligaste frågor som Skolverket får gällande de nya allmänna råden om Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

15 feb 2015

Bild: Jens Magnusson.Svaret från undervisningsråd Eva Blomdahl är att de ska skrivas in i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan i de årskurser där dessa finns. Detta är inskrivet i skollagen, exempelvis i kapitel 10, § 13 för grundskolan. I övriga årskurser, från år 6 då betyg ges, är det upp till rektorn att besluta om och i så fall hur dokumentationen ska gå till.
Skolverket gav strax före årsskiftet ut stödmaterialet Stödinsatser i utbildningen, som ska komplettera de allmänna råden. Där finns bland annat exempel på hur man kan dokumentera insatserna.

Frågan om extra anpassningar vid prov tas inte upp konkret i de allmänna råden om anpassningar, men enligt Eva Blomdahl är det ”självklart” att eleverna har rätt till anpassningar även i provsituationer. Svaret är inte lika lätt vad gäller nationella prov, där speciella regler gäller för de olika delproven.

 

Eva Blomdahl påpekar att elever måste få visa sina kunskaper i många olika bedömningssituationer – inte bara genom prov. Hon hänvisar till de allmänna råden för Planering och genomförande av undervisningen.

Flera högskolor erbjuder, på uppdrag av Skolverket, tredagarskurser om extra anpassningar och särskilt stöd under våren och hösten 2015. Läs mer på skolverket.se, sök på ”extra anpassningar”.

ur Lärarförbundets Magasin