Läs senare

Min dag på jobbet

Christine LandinFölj med specialläraren, försteläraren och skolbibliotekarien Christine Landin på en arbetsdag med bland fylld av stjärnor, tårtkalas och pedagogiska möten

01 sep 2017
Foto: Christine Landin

07:50

Den bästa investeringen är min 7-växlade cykel, som ger mig motion till och från Ängsdals skola i Bunkeflostrand. Att varje dag mötas av glada och förväntansfulla elever är den bästa starten på dagen. Ängsdals skola är en fristående skola med 250 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Foto: Christine Landin

08:15

Min arbetsdag börjar alltid i biblioteket, som är hjärtat i skolan. Som skolbibliotekarie har jag tillsammans med all personal drivit stora läsprojekt med olika tema varje vårtermin sedan 2004. I årets projekt Ängsdals lässtjärnor har eleverna bland annat fått skriva noveller och dessa har utmynnat i fem tryckta böcker, vilka ska firas med en festlig bokrelease.

 

Lustfylld läsning Foto: Christine Landin

09:00

 

Att få följa sin läs- och skrivutveckling är omtyckt av eleverna, här övar jag med Ella Nilsson i årskurs 2 på mitt arbetsrum. Avkodning, förståelse och motivation är grunden. Att träna avkodning med Rydaholmsmetoden ökar läshastigheten. Men att skapa lust och intresse för böcker är A och O.

Foto: Christine Landin

10:30

Varje vecka möts förstelärarna och rektorn i mitt arbetsrum för att diskutera skolutveckling. Dagens diskussion gäller kvällens utvärdering av det specialpedagogiska
lyftet. Min kollega Stefan Fornestedt och jag har gått hand­ledarutbildningen på Linnéuniversitetet.

 

Galaxens godaste tårta Foto: Christine Landin

12:15

I dag avslutas läsprojektet Ängsdals lässtjärnor med att stjärnan Andromeda, årets huvudfigur, återvänder till alla elever i rörelserummet. Andromeda delar ut många vinster och dessutom belönas våra fantastiska bokpiloter med en utflykt till Malmö Stadsbibliotek. Efteråt firas det hela med ett imponerande tårtkalas! Tårtorna är bakade av elever och föräldrar.

Diplom och räkmacka Foto: Christine Landin

18:00

Veckans pedagogiska möte är framflyttat till kvällen, för att fira att det specialpedagogiska lyftets första modul, Inkludering och delaktighet, är till ända. Våra 17 deltagare inklusive rektor Johan Risborn ska få njuta av en härlig räkmacka och föräras med var sitt diplom. Utvärderingen av lyftet genomförs med olika diskussionsfrågor. Deltagarnas förväntningar på lyftet lär ha
infriats!

 

Bäst i dag

Härlig avslutning på läsprojektet och specialpedagogiska lyftet.

Sämst i dag

Att jag inte hann äta lunch på grund av förberedelser till läsprojektets avslutning.

Christine Landin

Ålder: 62 år.
Gör: Speciallärare, förstelärare och skolbibliotekarie på Ängsdals skola i Malmö.

ur Lärarförbundets Magasin