Läs senare

Min dag på jobbet

Marie ForsmanFölj med specialpedagogen Marie Forsman på en arbetsdag med pedagogiska utvärderingar och besök i en rastbod!

29 maj 2018
Foto: Marie Forsman

06:15

En tidig morgontur med familjens tre hundar hemma i Lillhärdal. Njuter av vacker soluppgång innan jag sätter mig i bilen och kör de tre milen till jobbet i Sveg. Bra start på dagen. I bilen hinner jag fundera över vad det är som ska ske på jobbet.

Morgonmöte med rektorn Foto: Marie Forsman

08:00

Börjar arbetsdagen med att träffa rektor Maria Hallstensson Wagenius. Vi pratar igenom hur träffar med skolans tre olika arbetslag ska gå till. Dessa träffar är en viktig del i det
systematiska kvalitetsarbetet på skolan.

09:30

Roligare raster i boden. Foto: Marie Forsman

Ett av teamen på vår skola är fritidshemmet. Vi diskuterar hur terminen hittills har varit och om något behöver förändras. Några av sakerna som kommer fram är att personalen upplever att samarbetet mellan årskursernas fritidspedagoger har blivit bättre. Man har också öppnat en rastbod som uppskattas mycket av eleverna. Så här ser boden ut!

Foto: Marie Forsman

10:45

En stunds nätverkande med min specialpedagogkollega Eva Hedström som arbetar på ortens högstadieskola. Vi diskuterar rutiner kring pedagogiska utredningar och hur det går med artikeln hon och ytterligare en person har i uppdrag att skriva till tidskriften Elevhälsa. Ämnet är problematisk skolfrånvaro. Som specialpedagog får man ju många gånger vara lite av en detektiv. Även vid detta tillfälle, då skrivaren inte fungerar och Eva försöker klura ut vad som är fel.

Utvärdering med sexorna. Foto: Marie Forsman

13:15

Hela elevhälsan har en utvärdering tillsammans med eleverna i årskurs 6. Tidigare under hösten har specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och biträdande rektor regelbundet träffat eleverna i små grupper i en modell vi kallar ”Från kaos till ordning”. Utvärderingen resulterar i att eleverna vill fortsätta jobba tillsammans med oss men under lite andra former.

15:00

Möte med hela personalen. Jag visar och berättar hur man kan använda whiteboarden som ett verktyg för struktur och tydlighet. Alla skolans tavlor har tejpats och försetts med rubriker som laminerats med magneter. Tanken är att det ska underlätta för lärare att skriva ner lektionsmål, vad som ska göras, hur länge eleverna ska jobba, vad de ska göra när de blir klara och några andra saker som är bra för att skapa översikt. Det är en av flera generella anpassningar vi genomfört för att minska behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Bäst i dag

Diskussionerna med eleverna i årskurs 6.

Sämst i dag

Åkte ifrån min matlåda, som blev stående hemma i hallen.

Marie Forsman

Ålder: 48 år.
Gör: Specialpedagog på Norra skolan (F–6) i Sveg.

 

ur Lärarförbundets Magasin