Läs senare

”Mindre rörigt med brevlådan”

16 okt 2016

Anette Markström:

Foto: Susanne Lundbäck”Det började egentligen för några år sedan när jag hade en elev med autism som inte ville visa upp vad han hade gjort. Då satte jag fast en tidskriftssamlare, en brevlåda, på benet till hans bänk och så fick han lägga sina färdiga arbeten där. Då kunde jag gå dit och titta själv och slapp tjata på honom att han skulle visa mig.

Nu har vi en pojke i årskurs tre som har adhd. Det blir ofta rörigt kring honom. Bland annat har han svårigheter att få fram sitt material, både det som han har i bänken och sådant som eleverna måste hämta på andra ställen i klassrummet.

När han gick i ettan började jag använda brevlådan på bänken på ett omvänt sätt.

Inför varje lektion samlar vi ihop de uppgifter som klassen ska jobba med, det kan bli en fem-sex stycken, och lägger dem i brevlådan åt honom. Han gör samma saker som sina klasskamrater men han har det samlat hos sig. På det här sättet minimerar vi antalet förflyttningar i klassrummet och han slipper hamna i onödiga konflikter med de andra eleverna.

Genom att det är tydligt vilka uppgifter han ska göra ser han också ett tydligt slut på arbetet under passet. Det är viktigt att inte lägga mer i brevlådan än han hinner klart med, det är skönt för honom att känna att han lyckas med den prestation som krävs av honom.”

Vad?

En ”brevlåda” för att samla lektionsuppgifter.

Hur?

En tidskriftssamlare sätts fast på sidan av skolbänken.

Varför?

Gör det enkelt att samla uppgifterna för elever som har svårt att överblicka, sortera och leta fram sitt material inför och under en lektion.

Vem?

Anette Markström på Nyhemsskolan i Finspång. Hon är klasslärare på lågstadiet men arbetar just nu enbart med läsinlärning.

ur Lärarförbundets Magasin